Amb el Museu Emili Vilà i Gorgoll el poble de Llagostera recorda el llegat artístic d'un dels seus fills....

 

  • banner01.jpg
  • banner02.jpg
  • banner03.jpg
  • banner04.jpg

La fotografia d'Emili Vilà, París anys 20

La producció fotográfica és la faceta més desconeguda del reputat cartellista Emili Vilà i Gorgoll (Llagostera 1887-1967). Les fotografies d'Emili Vilà exploren les infinites possibilitats del llenguatge del cos, mitjançant un acurat plantejament compositiu i una gran eficacia comunicativa. Son escenes interiors i intimistes amb la presència de les dones com a úniques protagonistes d'un joc de  suggeriments que té com a principal mitjà d'expressió el gest. Les fotografies que va executar Vilà van ser la materia primera per a la composició dels cartells, però en elles va deixar volar la seva creativitat lliure dels lligams inherents a l'ús publicitari.

Tot i això en el Museu Fundació Emili Vilà que hi ha instal.lat a la seva casa natal de Llagostera els visitants poden veure la trajectoria píctórica i cartellista de l'autor però no així la seva producció fotográfica que ha passat desapercebuda pel gran públic, atesa l'escassa difusió que ha tingut la fotografía de creació enfront de la fotografía documental.

© 2021 Museu Vilà. Tots els Drets Reservats. Dissenyat per www.dissenyvirtual.com